We zijn weer begonnen. Komt allen !!!

Vanaf februari zijn we weer begonnen met de reguliere verenigingsavonden, zoals vanouds.

Komt u gerust weer eens kijken !!!

Dit geldt uiteraard ook voor de ruilavonden !!!!