Contributie 2023

De leden die in het verleden automatische incasso hadden voor onze contributie hebben onlangs een brief gekregen van onze penningmeester, Freek Versteegen.

Hierin is echter een foutief bankrekeningnummer vermeld.

Het juiste is:

Contributie Euro 41,50

Banrek: NL11INGB0000390926  tnv Penningmeester LVvPV