CONTRIBUTIE 2024 ZELF OVERMAKEN !!!

Contributie 2024

Net als verleden jaar zijn er problemen bij het innen van de automatische inning van de Contributie voor 2024.

Daarom een vriendelijk verzoek van de penningmeester om zelf de Contributie te willen overmaken, dus ook de leden die een automatische incasso machtiging hebben afgegeven !!

De Contributie is Euro 41,50 en dient te worden overgemaakt op bankrek: NL11INGB0000390926 t.n.v. Penn.Leidse Ver.v.Postzegel Verzamelaars