1. Leiden’s ontstaan

Leiden in de filatelie

1.  Leiden’s ontstaan

Omstreeks 800 ontstond een gehucht van drie groepen boerderijen, gelegen langs de iets hoger liggende linker Rijnoever tegenover de plaats waar de Mare in de Rijn uitmondt.
Dit gehucht werd “Leithen” of “Liden” genoemd.

Hoewel men niet precies weet hoe Leiden aan zijn naam komt, neemt men aan dat “Leithen” of “Liden” zoveel wil zeggen als “gelegen aan de weteringen” (Rijn en Mare).

In 1614 publiceerde Jan Orlers, oud- burgemeester van de Sleutelstad, een boek over Leiden.
Hij begint zijn boek met de volgende topografische aanduiding:

“De Stadt Leyden, een van de alderoutste ende treffelichste Hooft-Steden des Graefschaps van Hollant, is gheleghen in het beste deel van Suyt-Hollandt, in Rijnlandt, waer van sy de HooftStadt is, aan den Rhijn, omtrent Lisse recht gemeten 2.260 Rijnlantse Roeden van de Noort-Zee, drie ghemeyne Mijlen van Delff, vijf van Haerlem, van des Gouda ende Rotterdam, seven van Amsterdam, Dordrecht ende Utrecht int Sticht, also dat de selvige in het midden van alle de grootste hier-lantsche Steden haere plaetse heeft.”

Deze zeer gunstige ligging van Leiden in een streek die thans wordt aangeduid als de Randstad Holland, zien we duidelijk afgebeeld in de reclamevlag van de frankeermachine, die door de gemeente Leiden werd gebruikt.