11. De Pilgrim Fathers

Leiden in de filatelie

11.  De Pilgrim Fathers

Ondanks de hevige vervolging waaraan de Congreganisten in Engeland blootstonden, hadden zij in het begin van de 17e eeuw toch een gemeente kunnen stichten.
Toen de druk te groot werd, waren zij genoodzaakt de wijk te nemen naar Holland, waar zij eerst een gemeente stichtte in Amsterdam (1607) en vervolgens in Leiden (1609), waar John Robinson hun leider werd. Deze Robinson overleed in 1625 en werd in de Pieterskerk te Leiden begraven.

De Leidse gemeente groeide uit totdat men met economische moeilijkheden te kampen kreeg. Men besloot naar Amerika te trekken.
Van de Engelse Koning Jacob I kregen zij toestemming om zich daar te vestigen.
Met de ‘Speedwell’ ging de Leidse gemeente, behalve John Robinson, die in Leiden bleef, van Delfshaven naar Southampton.
Van daaruit voer de ‘Mayflower’ naar Plymouth in Massachusetts, waar in 1620 de kolonie Plymouth werd gesticht.
In 1920 gaven de Verenigde Staten een drietal herdenkingszegels uit:
1 cent – afbeelding van de ‘Mayflower’,
2 cent – landing van de ‘Pilgrim Fathers’ en
5 cent – ondertekening van het ‘Pact’ in Massachusetts Bay.
In 1970 werd de reis van de ‘Mayflower’ nogmaals herdacht. Engeland gaf een kleurrijke zegel uit van 1S,6p, waarop we het vertrek van de ‘Pilgrim Fathers’ zien, terwijl in de Verenigde Staten een zegel van 6 cent verscheen, waarop de aankomst van de kolonisten in hun nieuwe vaderland staat afgebeeld.
De Nederlandse PTT bleef niet achter en herdacht van 3 juli tot en met 27 augustus 1970 de ‘Pilgrim Fathers  met een speciale reclamevlag in de stempelmachines van het Leidse postkantoor met de tekst:
‘Herdenking / 350 jaar / Pilgrim Fathers / Leiden (1609-1620)’.
Er zijn twee typen stempels. In de Universal-stempelmachine werd een langwerpige vlag gebruikt, terwijl de Klüssendorf-machines, die uitsluitend de post afkomstig uit de brievenbussen voor stadspost stempelden, een vierkante vlag gebruikten.