12. Het beleg van Leiden (1573 – 1574)

Leiden in de filatelie

12.  Het beleg van Leiden (1573 – 1574)

In 1568 begon de Tachtigjarige Oorlog,
een strijd van Willem van Oranje tegen de Spaanse overheersing van Koning Philips II.
In 1573 werd door Don Francisco de Valdez, op last van Alva, het beleg om Leiden geslagen. De stad was slecht van leeftocht voorzien en men meende, dat de belegerden zich wel spoedig zouden overgeven.
De Leidenaren trotseerden echter gedurende de hele winter 1573/74 honger en gebrek en capituleerden niet.
Als bevelhebber van de gewapende burgerij werd aangesteld Jan van der Does, heer van Noordwijk.
Zijn beeltenis zien we op de postzegel van
10 cent, in 1950 uitgegeven ter herdenking van het 375-jarig bestaan van de Leidse Universiteit.
De Watergeuzen trachtten de stad te ontzetten door de dijken door te breken. Aanvankelijk had dit geen succes, maar uiteindelijk kwam het water bij springvloed
en een gunstige wind tenslotte toch tot voor de poorten van Leiden. In de nacht van 2 op 3 oktober besloot De Valdez de schansen rondom de stad te verlaten en reeds op
4 oktober kon Willem van Oranje feestelijk in Leiden worden binnengehaald.

Als een blijvende herinnering aan de Spaanse belegering kent Leiden zijn
jaarlijks terugkerende ‘3 oktoberfeesten’.
Ook de PTT herdenkt ieder jaar dit feest met een speciale reclamevlag in de stempel- machines met de tekst: ‘3 Octoberfeesten Leiden’ en de afbeelding van een Leidse ‘hutspot’. ‘3 October’ werd in 1961 volgens de nieuwe spelling gewijzigd in ‘3 oktober’.

De rivalen, Willem van Oranje en Philips II, kunnen we ook terugvinden op een aantal postzegels.

Van Willem van Oranje is een serie uitgegeven in 1933 ter herdenking van zijn 400e geboortedag en in 1984 een zegel
bij zijn 400e sterfdag.
Willem van Oranje is ook afgebeeld op
het 25e kerkraam van de St. Janskerk in Gouda. Dit raam over Het ontzet van Leiden werd geschonken door de stad Delft. Prins Willem van Oranje staat te midden van soldaten voor de waterrijke omgeving van de stad Leiden.

Philips II staat, naar een portret van Rubens, op een zegel van Spanje, namelijk op de 3 peseta, uitgegeven in 1962 en op een zegel van 10F van Luxemburg, uitgegeven in 1985.