3. Het Leidse stadswapen

Leiden in de filatelie

3.  Het Leidse stadswapen

Het stadswapen van Leiden  toont de Nederlandse leeuw met zwaard en schild, met twee gekruiste sleutels waarvan de baarden naar buiten zijn gekeerd, en de spreuk “Haec libertatis ergo” (dit omwille van de vrijheid).
Dit wapen zien we in het stempel van de frankeermachine die gebruikt werd door de gemeente Leiden. De spreuk is afkomstig uit de eerste jaren van de 80-jarige oorlog toen zij als rand- schrift diende voor het noodgeld.
De sleutels symboliseren de beschermheilige van de stad, Sint Pieter.
Op 27 juni 1121 werd de Pieters- kerk, oorspronkelijke naam: Sint Pieterskerk, door de Utrechtse bisschop Godebald gewijd aan de apostel Petrus, de heilige met de sleutels. Na de wijding van de Sint Pieterskerk werd de apostel Petrus niet alleen de patroon van de kerkelijke, maar ook van de burgerlijke samenleving.
Daarom droeg het stadszegel oorspronkelijk ook de beeltenis van de apostel Petrus. 

Het wapen van de stad Leiden veranderde vele malen, vooral sinds het begin van de Franse overheersing.

Vanaf 1950 wordt een wapen gevoerd, dat is omschreven als:

“het schild gehouden door een rode leeuw, in de rechter voorklauw een ontbloot zilveren zwaard met gouden gevest opgeheven houdend, het geheel op een vestingwal van steen, waarin in zwarte letters de oude wapenspreuk “Haec libertatis ergo”.

De gekruiste Leidse sleutels vinden we ook terug in het 1e dag-stempel 3 October 1950. Het werd door de P.T.T. aangebracht op de FDC bij de uitgifte van twee postzegels ter herdenking van het 375-jarig bestaan van de Leidse Universiteit.