5. De Burcht

Leiden in de filatelie

5.  De Burcht

Omstreeks 1600 begon Leiden iets van zijn landelijk karakter te verliezen toen de graven van Holland er hun hof vestigden. Het waren roerige tijden, zodat de graaf bij Leithen een burcht optrok.
Een versterkte plaats, die zeer waarschijnlijk bestond uit een heuvel, omgeven door palissaden.
Later verdween deze omheining om plaats te maken voor een zware ringmuur met kantelen, schietgaten en uitvalspoorten, zoals de Leidenaars de Burcht nu nog kennen.
Deze Burcht is het oudste gedeelte van
het tegenwoordige Leiden.

In 1651 kocht de stadsregering de Burcht van Claude l’Amoraal, prins van Ligne.
Op de voorpoort, die in 1658 werd aangebracht, vinden we de bedoeling van deze vesting.

“Een krijgs-gebouw waerom de dubb’le Rijn komt stroomen
Versterck ick ‘t Heerlijk goed der Stam van Wassenaer.”

Regels uit de klaagzang van dichter Petrus Seliverus ‘Burgi Prosopapoea’ (zelfspraak van de Burcht).
De vertaling van de Latijnse tekst is van de dichter Joachim Oudaen (1628-1692).

 

Filatelistisch is de Burcht vastgelegd in het bijzondere stempel dat gebruikt werd op
23 april 1960 ter gelegenheid van de 43e Nederlandse Filatelistendag te Leiden.
En het stempel dat gebruikt werd op 10 oktober 1960 ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars in combinatie met de viering van de Dag van de Postzegel te Leiden.
De L.V. v. P. gaf op deze filatelistische manifestaties bijzondere enveloppen en briefkaarten uit, waarop ook een afbeelding van de Leidse Burcht is afgedrukt.