6. De Zijlpoort

Leiden in de filatelie

6.  De Zijlpoort

In 1924 gaf de Nederlandse P.T.T. een serie van 14 geïllustreerde briefkaarten uit met afbeeldingen van stads- gezichten.
Een van deze kaarten is gewijd aan Leiden met een tekening van één van Leiden’s stadspoorten, namelijk de 17e eeuwse Zijlpoort.

Het onderschrift vermeldde echter abusievelijk dat het de Morschpoort was. Later werd de vergissing hersteld, zodat er twee typen kaarten bestaan met dezelfde afbeelding, maar met verschillende onderschriften.

 

‘de vergissing’

 

‘de enige echte’