8. Het Leidse Stadhuis

Leiden in de filatelie

8.  Het Leidse Stadhuis

Een van de fraaiste gevels van de Breestraat in Leiden is die van het stadhuis, een schepping van de Haarlemse bouwmeester Lieven de Keij, die in 1597 met de bouw begon. In de strenge winter van 1929 werd het stadhuis door brand verwoest, maar de mooie voorgevel met bordes met dubbele trap werd in zijn oude staat hersteld.
Op de speciale enveloppen, uitgegeven door de Leidsche Vereeniging van Postzegel-
verzamelaars ter gelegenheid van de 68e Filatelistendag te Leiden op 18 mei 1980, zien we deze gevel afgebeeld en in het bijzondere stempel is de spits van de stadhuistoren opgenomen.