Onze vereniging bestond in 2015 75 jaar !!

Op maandag 26 januari was onze eerste festiviteit; een gezellige avond met Bingo met vele filatelistische prijzen

In de bijeenkomst van 18 mei heeft Willem Hoogendoorn een lezing gehouden over het thema 75 jaar Filatelie in Leiden.

Zaterdag 14 maart was er een Postzegeltotaaldag  gehouden in de Lepelaar van 13.00-17.00 uur. Hier was een grote Postzegelberg, er waren handelaren en er was een tentoonstelling.

In drie nummers van de Sleutelpost schrijft Nitha van Oosten  over de historie van de vereniging, zie de  Sleutelpost van december 2014, maart 2015 en september 2015.

Op 26 oktober was er een Jubileumveiling.

Op 21 december  sloten we ons Jubileumjaar af met een gezellige avond met een Bingo met mooie filatelistische prijzen.